Medlem av Norgeseliten logo

El-installasjon Lillehammer har stor kompetanse ENØK-tiltak.

Vi arbeider med å finne de beste løsningene med tanke på energibesparende tiltak. Vi bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og store systemer med tanke på enøk.

De største el-kostnadene kommer vanligvis fra romoppvarming (transmisjonstap og ventilasjonstap), og for å redusere store energikostnader er derfor planlegging og tidstyring av energi viktig.

Vi har lang erfaring med systemer for energisparing, fra større systemer for hoteller og industri, til enklere sparetiltak for bolig og hytte.

ENØK-råd


ENØK-råd vil si at det kommer en fagutdannet elektriker hjem til deg og ser hvordan varme- og lysstyring best kan installeres i boligen din.

Hvor mye strøm som kan spares med varme- og lysstyring avhenger både av boligen og av de som bor der. Prinsippet er at temperaturen senkes i de rommene som til enhver tid ikke er i bruk, for eksempel om natten eller når alle er på jobb eller skole. Systemet setter opp temperaturen igjen i god tid før rommene tas i bruk.

På samme måte kan lysstyring legges opp slik at lyset slås automatisk på når du kommer, og av igjen når du går.

Elektrikeren vil vurdere hvilke tiltak som vil gi størst gevinst hjemme hos deg, og komme med forslag. Kanskje det skal legges opp en plan der du først får montert styring i de rommene der gevinsten er størst, og så tar resten etter hvert?