El-sikkerhet


El-sikkerheten i norske boliger er ikke høy og omtrent halvparten av disse brannene skyldes feil i det elektriske anlegget, den andre halvparten skyldes feil bruk av elektriske apparater. Norske hjem er spesielt utsatt for slike branner, siden vi har et høyere forbruk av strøm her enn i de fleste andre land.

Veldig mange av disse brannene kunne vært unngått med større fokus på El-sikkerhet. Økning i El-sikkerheten kan gjøres med enkle midler, først og fremst ved å passe på at alle de elektriske installasjonene er i orden og blir riktig brukt. Vi har stor kunnskap om tiltak som øker El-sikkerhet.

Om du er usikker på om din Bolig er El-sikker, bør du allerede i dag be om en El-sjekk. Da kommer en elektriker hjem til deg, går gjennom hele det elektriske anlegget ditt og gir deg en tilstandsrapport. Samtidig som du får rås om hvordan du kan øke El-sikkerheten kan du få råd om strømsparing og bruk av elektrisk utstyr.

Noen forsikringsselskaper vurderer El-sjekken som så viktig at de gir avslag i forsikringspremien hvis du tar den. Har du spurt selskapet ditt?

  • GK Elektro Lillehammer AS
  • Industrigt. 31 B
  • Postboks 1199 Skurva
  • 2605 Lillehammer

Trygg Media logo