EL-sjekken


Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet ditt. Den risikoen unngår du når du tar vår EL-sjekk.

  • En fagutdannet elektriker kommer hjem til deg på et tidspunkt dere er blitt enige om.
  • Elektrikeren gjennomgår hele det elektriske anlegget i boligen din, fra sikringsskapet og ut til hver enkelt lampepunkt eller stikkontakt.
  • Hele inspeksjonen blir beskrevet i en tilstandsrapport.
  • Tilstandsrapporten gir beskjed om eventuelle feil og mangler, som graderes etter hvilken risiko de utgjør.
  • Du kan selv se om det er noe som eventuelt bør gjøres umiddelbart, og om det er andre utbedringer som kan planlegges og utføres senere.
  • På denne måten kan du sammen med elektrikeren finne den tryggeste og mest økonomiske måten å holde alt det elektriske i orden på.

Bestill El-sjekk her:

  • GK Elektro Lillehammer AS
  • Industrigt. 31 B
  • Postboks 1199 Skurva
  • 2605 Lillehammer

Trygg Media logo