Elektriker

1377574_215235621933926_691880734_n.jpg

Våre elektrikere jobber og utfører arbeid på alle typer elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Vi utfører oppdrag i boliger, hytter og alle andre bygningsinstallasjoner, samt i industri og landbruk.

Vi har også elektrikere som er spesialister på alarm- og sikkerhetsanlegg, samt avanserte styringssystemer.

Arbeidet består i blant annet av nymontasje av elektriske systemer, reparasjoner og samt service på eksisterende systemer. Feilsøking og retting av feil med avanserte måleapparater er en del av vår hverdag.

Tilsynsmyndighetene stiller bestemte el-sikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for å kunne jobbe selvstendig med utførelse og reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Alle våre elektrikere tilfredsstiller alle nødvendige faglige og formelle kvalifikasjoner som trengs til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Trenger du en elektriker ikke nøl med å ta kontakt med oss.

  • GK Elektro Lillehammer AS
  • Industrigt. 31 B
  • Postboks 1199 Skurva
  • 2605 Lillehammer

Trygg Media logo