ENØK

El-installasjon Lillehammer har stor kompetanse ENØK-tiltak.

Vi arbeider med å finne de beste løsningene med tanke på energibesparende tiltak. Vi bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og store systemer med tanke på enøk.

De største el-kostnadene kommer vanligvis fra romoppvarming (transmisjonstap og ventilasjonstap), og for å redusere store energikostnader er derfor planlegging og tidstyring av energi viktig.

Vi har lang erfaring med systemer for energisparing, fra større systemer for hoteller og industri, til enklere sparetiltak for bolig og hytte.

  • GK Elektro Lillehammer AS
  • Industrigt. 31 B
  • Postboks 1199 Skurva
  • 2605 Lillehammer

Trygg Media logo