På hytta

Nå er det enkelt å ringe (eller SMS, WEB etc.) hytta varm!

Installasjon av fjernstyring av el-anlegg på hytter blir mer og mer aktuelt. De fleste hytter som er varme og komfortable, brukes mange ganger oftere enn de hyttene hvor det tar timer å varme opp. Spesielt i vinterhalvåret er varme og tørre hytter behagelig og lettvintere å besøke i weekend.

Vi i El-installasjon er store på hytteinstallasjoner i fjellområdene omkring Lillehammer.

  • GK Elektro Lillehammer AS
  • Industrigt. 31 B
  • Postboks 1199 Skurva
  • 2605 Lillehammer

Trygg Media logo